Hur blir man en bra instruktör?

Vad kännetecknar egentligen en bra instruktör?  Ett viktigt och mycket intressant ämne som vi diskuterat mycket i helgen som varit då Siv och jag haft kurs för några av SBKs lärare.Lärarna är de som utbildar instruktörer på brukshundklubbarna. Tema var Bäst-Var-dag och hur man på ett skojigt, enkelt och effektivt sätt lär in och lär ut olika vardagslydnadsövningar. Vi har berättat mycket om vår syn på instruktörsrollen och vårt viktigaste budskap till alla som vill bli riktigt bra instruktörer är att fokusera på det praktiska. Vi kan gå så långt som att bestämt säga att du inte kommer att bli en bra instruktör genom att läsa så många böcker som möjligt. Eller svänga dig med så många konstiga begrepp som möjligt. Det senare är snarare en stor nackdel i alla fall när du ska lära nybörjare de första grunderna och använder begrepp som få eller i värsta fall ingen förstår. Vi ser det så här, som instruktör behöver du vara bra på dessa delar:

Lära in 

Med det menar vi att du ska kunna allt som du lär ut i praktiken. Det vill säga de övningar du använder på kurs ska du träna in på din egen hund. Och gärna fler hundar också-tag chansen att träna in övningar så snart du kan, mosters tax, grannes labrador och kompisens chihuahua. Du kommer snart att ha en betydligt djupare kunskap än de flesta och förhoppningsvis blir du också bra på att träna olika hundtyper. Ofta blir vi dessutom mer ödmjuka ju fler hundar vi tränat och det är också en stor fördel.

 

Lära ut

En bra instruktör behöver såklart också vara bra på att lära ut. Men vad är det då? Kort sagt är det att kunna förklara så att alla förstår och får till det. Kan du det så kommer du på köpet få nöjda och inspirerande elever för inget är så motiverande som att få till till det. Hur gör man det då?  Var konkret. Tala om exakt vad eleven ska göra helst utan ordet inte och träna dig på att säga samma sak på olika sätt. Därför de flesta behöver höra en sak många gånger för att förstå. Motsatsen till konkret är ju att säga till eleven att denna har dålig relation till hunden eller säga att du måste vara roligare när du leker. Inget av det ger ju någon som helst information om vad eleven ska göra. Vet man inte vad man ska göra blir det ofta inget gjort.

 

Lösa problem

Det här är kärnan i att vara en bra instruktör. Alla, precis alla kan peka ut saker som är fel och det behöver man inte vara instruktör för att klara. En bra instruktör har många lösningar i sitt lager. En sak vi pratade mycket om i helgen är att vara mer krass-fungerar det vi gör? Och det ska vi  se rätt snabbt att det gör annars måste man ändra på någon konsekvens eller strategi. Bra på all lösa problem blir du genom erfarenhet och se och lyssna på andra samt testa och experimentera. Och som sagt vara krass!

Vill du lära dig mer om  Bäst-Var-dags pedagogik i praktiken ska du se här!