OBS! Inga bokleveranser kommer ske mellan 22-26/4

Gå framåt i små steg…men vad tusan är små steg?

Bra träning är träning som fungerar” Nolimitobedience

En av det absolut svåraste sakerna när man är ny på att träna hund är att veta hur man fortsätter träna en del som man kanske börjat med på kurs. De flesta kan nog se och förstå slutresultatet men har man aldrig tränat in detta så är det supersvårt att lista ut hur en stegvis plan skulle kunna se ut. Som instruktör har jag nog många gånger sagt att “bara gå framåt i små steg”  Men små steg är ju knappast särskilt konkret – vad tusan betyder egentligen små steg. Säkert väldigt olika för olika personer. För att göra det mer konkret hur eleverna ska gå vidare har vi i Bäst-Var-dags bilagor(gratis att ladda ner ) gjort några bilder som är tänkta till att både förklara och hjälpa till att skriva i hur eleven stegvis kan träna på sin uppgift.

 

Ormen finns i bilagorna utan  ifylld text så den kan användas på alla olika delar eleverna ska träna in när du använder boken Bäst-var Dag. Du kan hjälpa eleverna med att fylla i lagom stora steg. Eller så gör låter du eleverna enskilt eller i små grupper göra en stegvis plan för det tänkta delen. Diskutera och ge feedback så alla får en rimlig plan. Sedan kan du ge var och en träningsutmaningar genom att säga till nästa gång ska du träna på gult-orange fält och se om du sedan nästa gång kan börja lite på rött tillexempel.

På samma sätt kan du använda stegen. Jag gillar använda den som symbol för vad händer om du försöker klättra uppför en stege där det fattas steg. Mest troligt trillar du ner igen. Stegen är också bra för att förklara hur du ska träna en del som du har problem med. Tillexempel, din hund gör utfall mot andra hundar. Startar du då träningen längst upp på stegen som är att kunna möta andra hundar nära så är risken stor att det inte kommer att funka. Börjar du däremot längst ner genom att lära hunden exakt vad den ska göra när du möter en annan hund och sedan steg för steg lägger till störningar. Först när hunden utan problem klarar andra störningar än andra hundar så börjar du träna med andra hundar. Jag brukar ofta fråga eleverna var på stegen de är och om det är rätt plats! Går det bra ska vi snart upp till nästa steg. Går det dåligt ska vi gå nedåt på stegen eller prova något annat! För det är en viktig grej som jag verkligen vill förmedla-bra träning är träning som funkar!

De här bilagorna hör  till mina favoriter. Jag ofta använder på alla typer av kurser för att försöka göra en stegvis plan mer tydlig och också mer inspirerande. Samma sak om jag kör fast i någon del- då är det ofta ett mindre steg som behövs mellan steget som fungerar och steget om inte fungerar. Då är utmaningen att hitta det där steget mellan.