Position

You cannot view this unit as you're not logged in yet.
Fritt följ - från start till mål
Lektion 1 Intro +
Del 1 Välkommen  
Lektion 2 Följsamhet +
Del 1 Följsamhet  
Lektion 3 Position -
Del 1 Position  
Lektion 4 Tempoväxlingar +
Del 1 Tempoväxlingar  
Lektion 5 Svängar, stegförflyttningar och halter +
Del 1 Svängar, stegförflyttningar och halter  
Lektion 6 Uthållighet +
Del 1 Uthållighet  
Lektion 7 Tävlingsträning +
Del 1 Tävlingsträning