Fritt följ del 2

Du kan inte se den här kursdelen eftersom du inte är inloggad.
Kursmeny
Lektion 1 Välkommen till Etapp 2 - Momenten!+
Del 1 Hej o hopp!
Lektion 2 Fot del 1+
Del 1 Fritt följ del 1
Lektion 3 Fot del 2-
Del 1 Fritt följ del 2
Lektion 4 Backanda i fritt följ+
Del 1 Backande i fritt följ
Lektion 5 Stå, sitt, ligg under marsch+
Del 1 Sitt, ligg, stå under marsch
Lektion 6 Inkallning med stå och ligg+
Del 1 Inkallning med stå och ligg
Lektion 7 Ruta+
Del 1 Rutan
Lektion 8 Konskicket till rutan+
Del 1 Konskicket til rutan
Lektion 9 Apportering+
Del 1 Apportering grund
Lektion 10 Apportering med dirigering+
Del 1 Apportering med dirigering
Lektion 11 Runda, apportering och hopp+
Del 1 Runda, apportering och hopp
Lektion 12 Hopp och metallapport+
Del 1 Hopp och metallapport
Lektion 13 Gruppmoment+
Del 1 Gruppmoment
Lektion 14 De nya gruppmomenten+
Del 1 De nya gruppmomenten
Lektion 15 Vittring+
Del 1 Vittring
Del 2 Vittring-nya formationer på tävling 2016 internationellt (2017 nationellt)
Lektion 16 Fjärr+
Del 1 Fjärrdirigering
Lektion 17 Skapa helhet av detaljer+
Del 1 Skapa helhet av detaljer
Instruktörsbloggen