De nya gruppmomenten

You cannot view this unit as you're not logged in yet.
De nya lydnadsmomenten
Lektion 1 välkommen! +
Del 1 Hej och välkommen till Nolimitobedience!  
Del 2 Nya regler 2016 och 2017  
Lektion 2 Gruppmomenten -
Del 1 De nya gruppmomenten  
Lektion 3 Backa i fritt följ +
Del 1 Backande i fritt följ  
Lektion 4 Runda, apport och hopp +
Del 1 Runda, apportering och hopp  
Lektion 5 Konskick till rutan +
Del 1 Konskicket till rutan  
Lektion 6 Vittringsprov +
Del 1 Vittring