Utvärdering

Vi är nyfikna hur våra böcker används eller inte används på kurser. Vi skulle bli glada om du ville fylla i följande utvärdering om du är instruktör eller ansvarig för utbildningssektorn i din klubb.