Konskicket til rutan

Du kan inte se den här kursdelen eftersom du inte är inloggad.
No Limit Obedience - Etapp 2
Lektion 1 Välkommen till Etapp 2 - Momenten! +
Del 1 Hej o hopp!  
Lektion 2 Fot del 1 +
Del 1 Fritt följ del 1  
Lektion 3 Fot del 2 +
Del 1 Fritt följ del 2  
Lektion 4 Backanda i fritt följ +
Del 1 Backande i fritt följ  
Lektion 5 Stå, sitt, ligg under marsch +
Del 1 Sitt, ligg, stå under marsch  
Lektion 6 Inkallning med stå och ligg +
Del 1 Inkallning med stå och ligg  
Lektion 7 Ruta +
Del 1 Rutan  
Lektion 8 Konskicket till rutan -
Del 1 Konskicket til rutan  
Lektion 9 Apportering +
Del 1 Apportering grund  
Lektion 10 Apportering med dirigering +
Del 1 Apportering med dirigering  
Lektion 11 Runda, apportering och hopp +
Del 1 Runda, apportering och hopp  
Lektion 12 Hopp och metallapport +
Del 1 Hopp och metallapport  
Lektion 13 Gruppmoment +
Del 1 Gruppmoment  
Lektion 14 De nya gruppmomenten +
Del 1 De nya gruppmomenten  
Lektion 15 Vittring +
Del 1 Vittring  
Del 2 Vittring-nya formationer på tävling 2016 internationellt (2017 nationellt)  
Lektion 16 Fjärr +
Del 1 Fjärrdirigering  
Lektion 17 Skapa helhet av detaljer +
Del 1 Skapa helhet av detaljer