Instruktörens hemliga rum

You cannot view this unit as you're not logged in yet.
Instruktörskurs - Bäst Var-dag!
Lektion 1 Lektion 1 +
Del 1 Välkommen  
Del 2 Del 1 Läs och Läxa  
Del 3 Belønninger  
Del 4 Checklistan  
Del 5 Instruktörens hemliga rum  
Lektion 2 Lektion 2 +
Del 1 Läs, diskutera & filma  
Del 2 Baklängesmarsch  
Del 3 Vänta  
Del 4 Hopp i havet (inkallning)  
Del 5 Instruktörens hemliga rum  
Lektion 3 Lektion 3 +
Del 1 Läs, läxa och diskutera  
Del 2 Baklängesmarsch fortsättning  
Del 3 Vänta i bädd-starten  
Del 4 Jaktinkallning  
Del 5 Instruktörens hemliga rum  
Lektion 4 Lektion 4 +
Del 1 Läs, diskutera & filma  
Del 2 Komma in vid sidan  
Del 3 Vänta längre i bädd  
Del 4 Jaktinkallning med störningar  
Del 5 Instruktörens hemliga rum  
Lektion 5 Lektion 5 +
Del 1 Läs, läxa och diskutera  
Del 2 Gå fint i koppel start  
Del 3 Hantering (du själv)  
Del 4 Igenom  
Del 5 Instruktörens hemliga rum  
Lektion 6 Lektion 6 -
Del 1 Läs, diskutera och filma  
Del 2 Gå fint i koppel, längre sträckor  
Del 3 Hantering (andra människor)  
Del 4 Handtarget  
Del 5 Instruktörens hemliga rum  
Lektion 7 Lektion 7 +
Del 1 Läs, diskutera och filma  
Del 2 Passeringar  
Del 3 Hälsa fint  
Del 4 Inkallning med igenom och handtaget  
Del 5 Instruktörens hemliga rum  
Lektion 8 Lektion 8 +
Del 1 Läs, filma och diskutera  
Del 2 Passera andra hundar  
Del 3 Vänta med störning  
Del 4 Indianen  
Del 5 Instruktörens hemliga rum  
Lektion 9 Lektion 9 +
Del 1 Läs, filma och diskutera  
Del 2 Passera andra hundar i bana  
Del 3 Vänta i bana  
Del 4 Trestegsinkallning del 1  
Del 5 Instruktörens hemliga rum  
Lektion 10 Lektion 10 +
Del 1 Läs, filma och diskutera  
Del 2 Träna på promenad  
Del 3 Vänta på olika platser  
Del 4 Trestegsinkallning steg 2 och 3  
Del 5 Instruktörens hemliga rum