Alternativ till kamp

You cannot view this unit as you're not logged in yet.
Kom igång med leken
Lektion 1 Leken - nyckeln till allt +
Del 1 Vår allra viktigaste kurs  
Del 2 Hur vet du att leken är bra?  
Lektion 2 Leka - men med vad? +
Del 1 Olika leksaker olika resultat  
Del 2 Äkta skinn  
Del 3 Olika storlekar  
Del 4 Långa leksaker  
Del 5 Gotti - för hundar som inte vill ta leksaker  
Lektion 3 Så här leker du! -
Del 1 Starten  
Del 2 Timing  
Del 3 Kasta som start  
Del 4 Kampa  
Del 5 Alternativ till kamp  
Del 6 Avsluta leken  
Del 7 Avslutning