Vad är en startbox och varför är den så bra?

You cannot view this unit as you're not logged in yet.
Startbox
Lektion 1 Lektion 1 -
Del 1 Välkommen  
Del 2 Checklista  
Del 3 Vad är en startbox och varför är den så bra?  
Lektion 2 Lektion 2 +
Del 1 Så här börjar du träna startboxen  
Lektion 3 Lektion 3 +
Del 1 Kommandon  
Lektion 4 Lektion 4 +
Del 1 Vara kvar längre och störningar  
Lektion 5 Lektion 5 +
Del 1 Hur du kan använda startboxen  
Del 2 Avslutning