Tasstarget

You cannot view this unit as you're not logged in yet.
Valpkurs steg 4
Lektion 1 Valpkurs steg 4 -
Del 1 Välkommen till steg 4  - Förhandsvisning  
Del 2 Stanna kvar i sitt, ligg och stå  
Del 3 Plocka upp föremål  
Del 4 Hålla fast föremål  
Del 5 Tasstarget  
Del 6 Sända ut  
Del 7 Dirigering  
Del 8 Byteslek  
Del 9 Bana 1  
Del 10 Bana 2  
Del 11 Avslutning