OBS! Inga bokleveranser kommer ske mellan 22-26/4

Start och slut

You cannot view this unit as you're not logged in yet.
5 steg till hur du får en engagerad hund
Lektion 1 Tydlig start och slut i träningen -
Del 1 Start och slut  
Lektion 2 Fyll på med bensin +
Del 1 Bensinbelöningar  
Lektion 3 Lär hunden tigga belöningar +
Del 1 Tigga belöningar  
Lektion 4 Bygg fokusmuskler +
Del 1 Fokusmuskler  
Lektion 5 Vägen vidare +
Del 1 Vägen vidare