Omvänt lockande

You cannot view this unit as you're not logged in yet.
Godiskarusellen
Lektion 1 Använda godis på ett effektivt sätt -
Del 1 Introduktion  - Förhandsvisning  
Del 2 Vilka godbitar ska du använda?  
Del 3 Vad ska hunden göra efter en belöning?  
Del 4 Jaga ifatt godbiten  
Del 5 Gnaga på godbit  
Del 6 Omvänt lockande  
Del 7 Omvänt lockande - action  
Del 8 Ta godbit i skål  
Del 9 Ta i skål och snabbt in  
Del 10 Omvänt lockande - längre tid  
Del 11 Omvänt lockande - längre avstånd  
Del 12 Fokus framåt med skål  
Del 13 Avslutning