Mycket välkommen till etapp 3

Du kan inte se den här kursdelen eftersom du inte är inloggad.
No Limit Obedience - Etapp 3
Lektion 1 Välkommen till Etapp 3 - Träna för tävling -
Del 1 Mycket välkommen till etapp 3  
Lektion 2 Förberedande övningar inför tävlingsträning +
Del 1 Förberedande övningar för tävlingsträning  
Lektion 3 Störningar och överträning +
Del 1 Störningar och överträning  
Lektion 4 Ingångar på planen-momentövergångar och tävlingsmode +
Del 1 Ingångar på planen och momentövergångar  
Lektion 5 Uthållighet och kedjor-grund +
Del 1 Kedjor och uthållighet del 1  
Lektion 6 Uthållighet och kedjor-fortsättning +
Del 1 Uthållighet och kedjor fortsättning  
Lektion 7 Tävlingsmässig träning +
Del 1 Träna tävlingsmässigt  
Lektion 8 Tävlingsträning för föraren +
Del 1 Tävlingsträning för föraren  
Lektion 9 Hur du lyckas på viktiga tävlingar +
Del 1 Hur du lyckas på viktiga tävlingar