Bästa Starten på kurs

Många har hört av sig till oss och vill använda boken Bästa Starten på kurs. Jättekul tycker vi, vår tanke har ju redan från start varit att den här boken ska kunna användas som grund för alla hundsporter. Istället för att göra en studieplan har vi denna gång istället gjort checklistor som finns gratis att ladda ner till boken. I det här inlägget förklarar jag hur vi har tänkt runt checklistorna och hur de kan användas på ett smart sätt på olika kurser. En kul grej med checklistorna är att det är enkelt att bygga upp fortsättningar på grundkurser, genom att bara gå vidare med övningarna och lägga till nya för varje kurs.

Till att börja med! Det finns i checklistorna över 250 olika övningar och det är såklart inget som kommer att kunna hinnas med på en kurs inte ens om det är en riktigt lång kurs…. Men det som är ett av huvudsyftena med checklistorna är att eleverna kan fortsätta på egen hand  när kursen är slut. Vi tror att, inte veta hur man ska fortsätta är en av de vanligaste anledningarna till att eleverna tappar motivationen för att träna vidare. Checklistorna kan de själva  använda för att fortsätta. Sedan är checklistorna bra till att ge eleverna träningsmål mellan kurstillfällena och de elever som tränar lite mer kan själva gå till nästa steg. Då blir det ochså enklare att hantera grupper där deltagarna har helt olika träningsmål.

Du som instruktör använder checklistorna till att planera din kurs. Det här kan du använda som utgångspunkt:

  • Vilken typ av kurs ska du ha?
  • Vilka inriktar den sig till? Valpar eller vuxna? Vilken hundsport?
  • Vad är det viktigaste de får med sig från kursen?
  • Hur många tillfällen ska kursen vara?

Sedan är det dags att välja vilka övningar som du ska ha med på kursen.I Bästa starten är alla övningar uppdelade i start, fortsätt,utveckla och banor . Checklistorna följer boken och är på det sättet enkla att använda. Ett tips när du väljer ut övningar är att ta med några övningar och sedan ha ett par i reserv om du behöver. Tar du lite färre övningar har du verkligen tid att komma igång riktigt med dem och eleverna får en jättebra bas för fortsatt träning. Sedan bestämmer du med hjälp av start, fortsätt och utveckla ungefär hur långt du tänker att deltagarna ska komma på din kurs. Även här kan det vara smart att sätta målen lite lägre än vad du tänkt. Det är både för dig själv och dina elever mer motiverande att komma lite längre än tänkt.

                         

I boken skriver vi att engagemang och tävlingsträning är minst lika viktigt som att träna moment.Två delar som vi alltid tar med på i stort sett alla kurser är checka in efter belöning och banor. För att ständigt blåsa luft i alla tre ballonger Det försöker vi dessutom ta med på varje kurstillfälle för att deltagarna verkligen ska förstå dem och komma igång med träningen. En annan del som vi har med i precis all träning och som vi verkligen försöker lära ut är engagemangstrappan. Med den lär sig kursarna hur de tränar hunden att vara engagerad och vad de ska träna när de kommer i nya situationer och miljöer.

Bläddra igenom bok och checklistor och fundera på vad du ska ta med i din kurs! I nästa inlägg ska jag skriva en mer konkret kursplan som jag har gjort till en klubb och hur jag har tänkt runt den!