2 Desember

Når jeg hadde forstått viktigheten av mitt engasjement, for å få engasjement hos hunden så åpnet en helt ny verden seg. Jeg kunne påvirke mye mer enn jeg trodde! Så hva hvis jeg kan lære hunden min at når jeg går inn på banen så burde du følge riktig godt med, for da skjer det kule saker! Jeg begynte å trene på å gå inn på banen over ringbånd, under ringbånd, gjennom dører, med applauser og mot en dommer. Du kan faktisk se det i filmen, at hunden blir mer og mer fokusert og forventningsfull for hver gang!
Vil du lære mer om dette så står det på side 289 og 299 i Beste Starten og side 30, 31 og 32 i Checklistene